Flåklypa Maskin har mange års erfaring i bransjen. Dette skaper trygghet hos både kunder og medlemmer. For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende – derfor er vi kjent får å være en pålitelig massetransportør.

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.