TRENGER DU HJELP TIL GRUNNARBEID?

Vi utfører alt av grunnarbeid: graving, drenering, grøfting, planering o.l.  Trenger du hjelp til opparbeiding av tomter, veibygging eller vann og avløpsanlegg?  Vi utfører gravetjenester, herunder for eksempel planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har nødvendig kunnskap og maskiner til å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte

Ønsker du å få utført drenering?

Drenering har til hensikt å lede vann bort fra uønskede områder. Ny drenering øker verdien på boligen din og er viktig for innemiljøet. Vi har lang erfaring med graving og utbedring av dreneringrundt boliger og industrieiendommer. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring, slik som vi har.

Flåklypa Maskin har mange års erfaring med å utføre gode dreneringsjobber – og vi er langt ifra ferdig enda! Så hvis du så mye som mistenker at det kan være mugg på kjellerveggen din, så vil vi gjerne hjelpe deg med å fjerne det potensielt store problemet. Føre var-prinsippet er viktig, og derfor kan det lønne seg å ta kontakt med oss så fort som mulig om du ser tegn til mugg.

Støttemur

En god støttemur kan brukes for å holde masser på plass, slik at man får bedre praktisk utnyttelse av f.eks. et skrånende terreng.  Støttemurer kan også brukes som avskjerming eller for å pynte opp uteområdet ditt.
Det finnes ingen grenser for hva stein kan gjøre med uteområdet ditt. Belegningsstein, kantstein, brostein, skifer, granitt, singel, pukk m.m.

Spør oss om råd hvis du er i tvil!